Skovbruget

Skovbruget under Rohden dækker et samlet areal på 133 hektar, der drives som et traditionelt skovbrug.  Den primære bevoksning i skovene er løvskov, ca. 75%, mens den sekundære bevoksning i skovene er nåleskov, ca. 25%. Nåletræerne er fordelt over hele skovarealet, hvilket giver en god dækning for skovens rige dyreliv. På Rohden har vi stor fokus på at bevare skovens mangfoldige dyreliv og de mange åsteder. Vi lægger vægt på samarbejde mellem et vildtvenligt skovbrug og jagt- og vildtforvaltningen.

Rohden danner unikke rammer for naturskønne oplevelser med skovkulturer i alle aldre, fra nyplantninger til bl.a. de smukke gamle ege (150-200 år), deriblandt seværdigheden "Baronessens Eg".

Ansvarlig for skovbruget er skytte og vildtforvalter Aleksander Terkelsen.