Landbrug & engarealer

Landbrug
Rohden omfatter et større landbrugsareal, der drives som et konventionelt landbrug med varierende sædskifte. Kendetegnende for landbruget er sunde kvalitetsafgrøder, der dyrkes med stort hensyn til miljøet. At passe godt på miljøet handler ikke om at stille krav til andre. Det handler om at gøre det rigtige selv. Derfor arbejder Rohden løbende på at være på  forkant med miljølovgivningen og udviklingen i dansk landbrug. 

Engarealer
Foruden landbrugsjord omfatter Rohden engarealer, som afgræsses af kvæg.