Ingen offentlig adgang

Rohden er privatejet og generelt ikke tilgængeligt for offentligheden. Det er dog tilladt at færdes i de omkringliggende skove til fods i henhold til skov- og naturstyrelsens bestemmelser. Du har desuden adgang til skovene til hest med et gyldigt ridekort, som du kan anskaffe dig ved at henvende dig til Rohden. Al motorkørsel i skovene er således forbudt,  ligesom det er forbudt at parkere udenfor de afmærkede p-pladser på Rohdens arealer.

Rohden ønsker til gengæld at være en aktiv medspiller i lokalsamfundet og giver derfor borgere i området mulighed for periodevis at afholde særlige arrangementer og aktiviteter på godsets arealer.