Rohden Gods

Et naturskønt landsted ved Vejle Fjord

Strand, kystskov, bakkede marker, frodige enge og et rigt dyreliv danner rammen om Rohden Gods.

Scroll

Rohden Gods

Rohden Gods ligger smukt placeret i det naturskønne område ved Vejle Fjord. Det smukke gods er privatejet, men er lejlighedsvis åbent for offentligheden.

Rohden omfatter et større landbrugsareal, der drives som et moderne landbrug med varierende sædskifte med fokus på kvalitetsafgrøder og med stort hensyn til godets naturværdi. Derudover driver godset et traditionelt skovbrug, hvor der tages hensyn til vildtets trivsel og harmoni.

Fra i 1662 at være en række bøndergårde under Rosenvold Slot er Rohden vokset sig til at være et stort og smukt gods.

Udviklingen kan føres tilbage til det 17. og 18. århundrede, hvor der voksede to anseelige gårde op; Over Rohden og Neder Rohden. I 1869 blev gårdene slået sammen af den daværende ejer, Eggertsen, som opførte avlsgården, hvor den er beliggende i dag. Siden har stedet heddet Rohden.

Den nuværende hovedbygning er opført mellem 1898 og 1900 ved arkitekt Ulrik Plesner.

 

Samlet areal:
710 hektar plus forpagtning af 153 hektar

Landbrugsjord/enge:
503 hektar plus forpagtning af 148 hektar

Skov:
161 hektar plus forpagtning af 5 hektar

Natur- og vildtbeplantninger:
24 hektar

Bygninger, park, veje:
18 hektar

Søer, mose, mergelgrav:
2 hektar

Nuværende hovedbygning:
Opført 1898-1900

Arkitekt:
Ulrik Plesner

Ejer:
Anders Kirk Johansen

Hold dit arrangement på Rohden Gods

Gennem den prisvindende Restaurant Remouladen på Vejle Lystbådehavn er det muligt at leje riddersalen på Rohden Gods til selskaber eller arrangementer af forskellig karakter – f.eks. bryllupper, årsfester, firmaudflugter, mærkedage, receptioner og lignende. Riddersalen er smukt istandsat og beliggende i naturskønne omgivelser ved Rohden, hvilket giver dig hyggelige og idylliske rammer til dit kommende arrangement.

Herudover udlejer Rohden Gods 6 stk. luksushotelværelser, dog kun i forbindelse med leje af riddersalen.

  • Rohden Gods
  • ·
  • Rohdenvej 4
  • ·
  • 7140 Stouby
  • ·
  • Tlf. 7580 5650