Rohden Gods

Om Rohden Gods

Scroll

Areal

Gennem årene er løbende opkøbt jord og ejendomme i nær tilknytning til Rohden Gods. Aktiviteterne drives sammen med aktiviteterne under godset.

I 2008 blev Hastendal og Espekær lagt ind under godset og i 2009 ligeledes Lille Kohavegård. Agersbøl Gods blev overtaget i 2015. Alle aktiviteter drives sammen med aktiviteterne under Rohden, og det betyder, at Rohdens samlede areal i dag udgør 710 hektar plus forpagtning af 153 hektar (Kohavegård og Ørumgård).

Ejer

Ejer Siden 2003 har Rohden været ejet af Anders Kirk Johansen, som overtog godset, efter det i mere end 100 år havde tilhørt familien Lüttichau. Anders Kirk Johansen har siden overtagelsen udviklet godset med stor respekt for samfundet og den særlige historie, der knytter sig til området og bygningerne. Godset er lejlighedsvis åbent for offentligheden.

Skovbrug

Skovbruget under Rohden dækker et samlet areal på 161 hektar plus 5 hektar i forpagtning og drives som et traditionelt skovbrug. Den primære bevoksning i skovene er løvskov, ca. 75%, mens den sekundære bevoksning i skovene er nåleskov, ca. 25%. Nåletræerne er fordelt over hele skovarealet, hvilket giver en god dækning for skovens rige dyreliv. På Rohden har vi stor fokus på at bevare skovens mangfoldige dyreliv og de mange åsteder. Vi lægger vægt på samarbejde mellem et vildtvenligt skovbrug og jagt- og vildtforvaltningen.

Rohden danner unikke rammer for naturskønne oplevelser med skovkulturer i alle aldre, fra nyplantninger til bl.a. de smukke gamle ege (150-200 år), deriblandt seværdigheden “Baronessens Eg”.

Landbrug

Rohden omfatter et større landbrugsareal, der drives som et konventionelt landbrug med varierende sædskifte. Kendetegnende for landbruget er sunde kvalitetsafgrøder, der dyrkes med stort hensyn til miljøet. Landbrugsjord og enge udgør 503 hektar plus forpagtning af 148 hektar.

Engarealer
Foruden landbrugsjord omfatter Rohden engarealer, som afgræsses af kvæg.

Have- og parkanlæg

Rohdens have- og parkarealer spreder sig over et bølget terræn med store græsarealer, alléer, lystskov, rosenhave, prydhaver samt køkkenhave.

Hovedbygningen er omgivet af flere terrasser med haverum af forskellig karakter. Vest for hovedbygningen fremstår den engelske landskabspark med bølget terræn og smukke stisystemer.

  • Rohden Gods
  • ·
  • Rohdenvej 4
  • ·
  • 7140 Stouby
  • ·
  • Tlf. 7580 5650