Rohden Gods

Skovbrug

Scroll

Skovbrug

Skovbruget under Rohden dækker et samlet areal på 161 hektar plus 5 hektar i forpagtning, der drives som et traditionelt skovbrug. Den primære bevoksning i skovene er løvskov, ca. 75%, mens den sekundære bevoksning i skovene er nåleskov, ca. 25%. Nåletræerne er fordelt over hele skovarealet, hvilket giver en god dækning for skovens rige dyreliv. På Rohden har vi stor fokus på at bevare skovens mangfoldige dyreliv og de mange åsteder. Vi lægger vægt på samarbejde mellem et vildtvenligt skovbrug og jagt- og vildtforvaltningen.

Rohden danner unikke rammer for naturskønne oplevelser med skovkulturer i alle aldre, fra nyplantninger til bl.a. de smukke gamle ege (150-200 år), deriblandt seværdigheden “Baronessens Eg”.

 

Adgang til skovene Rohden Gods er privatejet og generelt ikke tilgængeligt for offentligheden. Det er dog tilladt at færdes i de omkringliggende skove til fods i henhold til skov- og naturstyrelsens bestemmelser. Du har desuden adgang til skovene til hest med et gyldigt ridekort, som du kan anskaffe dig ved at skrive en mail til kirsten@rohdengods.dk. Al motorkørsel i skovene er forbudt, ligesom det ikke er tilladt at parkere udenfor de afmærkede p-pladser på Rohdens arealer.

Rohden Gods ønsker at være en aktiv medspiller i lokalsamfundet og giver derfor borgere i området mulighed for periodevis at afholde særlige arrangementer og aktiviteter på godsets arealer.

Brænde
På Rohden sælges brændselstræ af høj kvalitet fra såvel løv- som nåletræer.

Henvendelse vedr. træ og brænde skal ske til Aleksander Terkelsen på aleksander@rohdengods.dk.

  • Rohden Gods
  • ·
  • Rohdenvej 4
  • ·
  • 7140 Stouby
  • ·
  • Tlf. 7580 5650